Aleph logo Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár English
Aleph logo Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis
Aleph logo   Böngészés | Keresés | Találatok | Adatbázisok | Főszékesegyházi Könyvtár  
 
 
  Megőriz/e-mail  |  Szerverre ment  

Rekord teljes nézete

Válassz formátumot: Teljes Katalóguskártya MARC
 
Egys. cím   LinkPontificale Romanum
Cím   LinkPavlo III Pont. Max. Pontificale Romanum Jn quo (vltra eaque in alijs pontificalibus hactenus impressis habent[ur]) nup[er] addita sunt: Sole[n]ne matutinale officiu[m] natiuitatis D[omi]ni cu[m] modo & ordine canta[n]di que in illo ad pontifice[m] maxime pertine[n]t ...; Omnibus diligetissime nunc recens emendatis; Cvm Indicib. Locvpletiss.
Kiadás helye   Link[Venezia] Venetiis
Kiadó   Link[Giunta] apvd Ivntas
Megjelenés éve   Link[1543] MDXLIII.
Terjedelem   [6], 261 fol. : ill., init. ; 35 cm
Megjegyzés   Fametszetek, nyomdászjelvény, nyomtatott margináliák.
  Colofon: Venetijs apud heredes Luceantonij Junte Florentini anno 1543 mense Maio
Megjegyzés   Páncélban (47)
Megjegyzés   1558. R[evere]ndissimus dominus piae memoriae Paulus Zondi Ep[iscop]us Rosonen[sis] ad bibliothecam Eccl[es]iae Strigonien[sis] legavit 8357
  Superexlibris Joannes Kutassy E. Jauri. et Canel. Ung. 1593 (aranyozott, ezüst köldökvereten) Inc.XVI.III.63
  Sthni. Zalatinszki episcopi Scopien ... Inc.XVI.III.63
  Kéziratos ex libris a címoldalon: Zalatinszki István scopiai püspök vásárolta a kötetet Velencében 1559. szept. 17-én. Inc.XVI.III.63
  Kéziratos felirat az 1-fol-on: "Anno 1565 18. Jan. obiit aeternae memoria dignus Nicolaus Olah Archiepus Strigon." Inc.XVI.III.63
  3 fol. kéziratos jegyzet a mű végéhez kötve. Inc.XVI.III.63
  Az 1882-es, a Magyar Iparművészeti múzeum által rendezett könyvkiállítás darabja Inc.XVI.III.63
  XVI. századi vörös bársonykötés, fatáblákon, lehajló szélekkel. Aranyozott 7 sarokverettel, és köldökveretekkel, két csat töredékével. Poncolt aranymetszéssel. Inc.XVI.III.63
ISBN   LinkKötött
További név   LinkSzondy Pál (?-1558) (esztergomi kanonok) (possessor)
  LinkPál (pápa) III. (1468-1549)
  LinkGiunta, Lucantonio (nyomdász, könyvkiadó)
  LinkKutassy János (1545-1601) (esztergomi érsek) (possessor)
  LinkZalatinszki István (-1564) (scopiai püspök) (possessor)
Egyéb cím   LinkPaulo III Pont. Max. Pontificale Romanum Jn quo (ultra que in alijs pontificalibus hactenus impressis habentur) nuper addita sunt: Solenbne matutinale officium natiuitatis Domini cum modo & ordine cantandi que in illo ad pontificem maxime pertinent ...; Omnibus diligetissime nunc recens emendatis; Cum Indicib. Locupletiss.
  LinkPaulo III Pont. Max. Pontificale Romanum
Kapcs. dok.    1558 R[everendissi]mus Do[minus] piae memoriae Paulus Zondi Ep[isco]pus Rosonin[sis] ad Bibliotheca[m] Ecc[le]si[ae] Strigonien[sis] legavit - bejegyzés 
 
Példányok   Főszékesegyházi Könyvtár

Válassz formátumot: Teljes Katalóguskártya MARC


Új munkafázis - Beállítások - Èszrevételek - Súgó - KKK - Ex LH Kft - Böngész - Keres - Eredmények - Előző találatok - Adatbázisok - Kosár

Library logo